Kontakt

Radomír Svoboda – Přeceda

správce základny Chlébské
Mobil: +420 725 817 041
WhatsApp: +420 725 817 041
E-mail: zakladna@chlebske.org
Facebook

Základnu vlastní a provozuje Junák, středisko Mafeking Brno.